Costumized GPT, dvs. en mulighed for at definere sit eget specialiserede modsvar til Mads (som det findes i ChatGPT). En GPT der interagerer gennem en brugerdefineret persona, sproglighed og fokuseret specialisering. På den måde undgår man generiske svar, men modtager netop det man søger efter i den specifikke situation (lidt som en retrieval augmented generation)