Privatlivspolitik

Ved at tilgå eller benytte Skriv Sikkert, herunder alle underdomæner, API’er og tredjepartstjenester integreret i Skriv Sikkert (herefter kollektivt benævnt “Platformen”), indvilger du herved utvetydigt i indsamling, behandling, lagring og videregivelse af dine personhenførbare data i overensstemmelse med de procedurer og retningslinjer, der er fastlagt i nærværende privatlivspolitik. Skriv Sikkert, som er en førende platform inden for kunstig intelligens-baseret tekstforbedring i Danmark, anerkender og prioriterer beskyttelsen af dine personhenførbare data og forpligter sig til at overholde gældende databeskyttelseslovgivning.

Dataindsamling

Individuelt Identificerbare Informationer

I forbindelse med din interaktion med Skriv Sikkert’s platform, herunder, men ikke begrænset til, upload af tekstuelle dokumenter og andre former for datainput, kan der forekomme akkvisition af personspecifikke dataelementer. Sådanne data kan potentielt blive transmitteret til databehandlingsfaciliteter lokaliseret uden for Den Europæiske Unions jurisdiktion. Vi implementerer imidlertid passende sikkerhedsprotokoller for at sikre en tilstrækkelig beskyttelsesgrad af dine data. Medmindre andet er påbudt ved lov, vil opbevaring af dine personspecifikke dataelementer finde sted i en tidsmæssig ramme begrænset til tredive (30) kalenderdage. Akkvisitionen af sådanne data faciliterer en individualiseret tilgang til korrekturlæsning og tekstoptimering.

Brugeren skal hermed anerkende og acceptere, at det udelukkende er brugerens eget ansvar at sikre, at de data og informationer, der transmitteres til Skriv Sikkert via vores automatiserede systemer, ikke inkluderer data af følsom eller konfidentiel karakter. Skriv Sikkert ekskulpere sig fra ethvert ansvar i relation til brugerens valg af dataoverførsel. Det skal yderligere understreges, at Skriv Sikkert ikke besidder teknologisk kapabilitet til at tilgå, dekryptere eller på anden vis identificere brugeren baseret på de indsendte data.

Det er desuden muligt, at vi akkumulerer data om dig fra tredjepartsaktører med det formål at forbedre kvaliteten af de tjenester, vi tilbyder. Sådanne data vil blive behandlet i overensstemmelse med de retningslinjer og procedurer, der er udstukket i denne privatlivspolitik.

Automatiseret Dataindsamling

Yderligere dataelementer erhverves automatisk i forbindelse med din interaktion med Skriv Sikkert’s platform, herunder, men ikke begrænset til, Internetprotokol-adresse (IP-adresse), browser-specifikke metadata og informationer relateret til den anvendte hardwareenhed. Vi implementerer cookie-teknologi med det formål at optimere brugeroplevelsen og til akkumulering af statistiske data. Det skal bemærkes, at vores tjenester ikke er designet til at imødekomme individer under atten (18) år, og vi foretager ikke bevidst dataindsamling fra sådanne demografiske grupper. Brugeren skal hermed anerkende og acceptere, at Skriv Sikkert ikke kan påtage sig ansvar for eventuelle unøjagtigheder, fejl eller mangler i de automatisk indsamlede dataelementer. For yderligere oplysninger vedrørende vores implementering af cookies henvises til vores Cookiepolitik, som er tilgængelig separat.

Dataanvendelsesprotokol

Hvordan vi bruger dine data

Dine personhenførbare data anvendes i overensstemmelse med følgende formål:

  • Optimering og forfinelse af den tjenesteydelse, vi tilbyder.
  • Eksekvering af tekstuel korrekturlæsning samt forbedring af tekstlige indholdselementer.
  • Distribution af opdateringer og meddelelser vedrørende vores tjenesteydelse.
  • Desuden implementerer vi analyseværktøjer fra tredjepartsudbydere med det formål at kvantificere trafikmønstre og brugeradfærd, hvilket bidrager til en forbedring af den samlede brugeroplevelse.

Datainteraktion med OpenAI

Vi implementerer OpenAI’s applikationsprogrammeringsgrænseflade (herefter “API”) med henblik på tekstoptimering og korrekturlæsningsaktiviteter. Data transmiteret til OpenAI via nævnte API vil blive irreversibelt elimineret efter en tidsperiode på tredive (30) kalenderdage. Det skal understreges, at dine data ikke vil blive permanent retineret til formål relateret til forbedring af vores algoritmiske modeller. Skriv Sikkert fraskriver sig ethvert ansvar for fejl, mangler eller sikkerhedsmæssige deficienser i tredjeparts API’er, inklusiv men ikke begrænset til OpenAI’s API, som vi anvender i forbindelse med tekstoptimering og korrekturlæsning.

I tilfælde af dataoverførsel til jurisdiktioner uden for Den Europæiske Union, vil vi implementere tilstrækkelige beskyttelsesmekanismer, herunder men ikke begrænset til standardkontraktbestemmelser godkendt af Den Europæiske Union.

Skulle du vælge at deaktivere din brugerkonto eller afstå fra yderligere brug af vores tjenester, vil dine personhenførbare data blive retineret i en periode, der er i overensstemmelse med gældende lovgivningsmæssige krav, men ikke længere end hvad der er absolut nødvendigt.

Deling af data

Dine personhenførbare data vil ikke blive videregivet til tredjepartsentiteter, medmindre sådan videregivelse er imperativ i henhold til gældende lovgivningsmæssige forpligtelser eller du har ydet eksplicit samtykke til sådan dataoverførsel. Det skal yderligere bemærkes, at vores teknologiske infrastruktur ikke tillader os at foretage læsning eller identifikation af brugeren baseret på den tekst, der er transmitteret via vores automatiserede systemer. Vi kan dog videregive dine data til underleverandører, der agerer som databehandlere på vores vegne; disse underleverandører vil være underlagt strenge forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivning.

Vi initierer ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering af dine personhenførbare data, medmindre der foreligger et ekspliicit samtykke fra din side til sådanne aktiviteter.

Ansvarsfraskrivelse for Tredjepartsindhold

Skriv Sikkert kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, som ikke er ejet eller kontrolleret af Skriv Sikkert. Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indhold, privatlivspolitikker eller praksis på tredjepartswebsteder eller tjenester. Brugeren anerkender og accepterer, at Skriv Sikkert ikke er ansvarlig for eventuelle skader eller tab forårsaget af brug af sådanne websteder eller tjenester.

Ansvarsfraskrivelse for Teknisk Fejl og Nedetid

Selvom vi stræber efter at sikre, at Skriv Sikkert er tilgængelig 24/7, kan der forekomme tekniske fejl, nedetid eller andre problemer. Skriv Sikkert er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der opstår som følge af sådanne tekniske problemer.

Ansvarsfraskrivelse for Brug af AI

Skriv Sikkert bruger avanceret AI-teknologi til at forbedre og korrekturlæse tekst. Mens vi stræber efter at gøre denne service så nøjagtig som muligt, kan der forekomme fejl. Skriv Sikkert er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, unøjagtigheder eller misforståelser, der kan opstå fra brugen af vores AI-teknologi.

Ansvarsfraskrivelse for Juridisk og Finansiel Rådgivning

Indholdet genereret af Skriv Sikkert er ikke ment som juridisk eller finansiel rådgivning. Brugere bør konsultere relevante professionelle for specifik rådgivning tilpasset deres situation.

Sikkerhed

Vi træffer alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger og bruger krypteringsteknologier til at sikre, at dine data er sikre. Vi anvender to-faktor-autentifikation og regelmæssige sikkerhedsrevisioner for at beskytte dine data.

Selvom Skriv Sikkert træffer alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger, kan vi ikke garantere absolut sikkerhed, og brugeren accepterer herved, at indsendelse af personlige oplysninger sker på brugerens egen risiko.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kompromitterer dine personlige oplysninger, vil vi straks tage passende foranstaltninger og informere de berørte brugere i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi opbevarer dine personlige oplysninger på sikre servere, der er beskyttet mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion. I tilfælde af et sikkerhedsbrud vil vi kontakte dig direkte via e-mail eller telefon, hvis det er praktisk muligt.

Vores platform kan indeholde links til tredjepartswebsteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller privatlivspraksis på disse websteder.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i, rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger. Du kan også til enhver tid trække dit samtykke tilbage. For at trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte os via e-mail kontakt@skrivsikkert.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at dine data ikke behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Klageskemaet kan findes her: https://www.datatilsynet.dk/media/7766/klage-til-datatilsynet.pdf.

For at udøve nogen af dine rettigheder, som beskrevet i denne politik, kan du sende en e-mail til kontakt@skrivsikkert.dk.

Brugeren forstår og accepterer, at Skriv Sikkert ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser, fejl eller mangler i forbindelse med udøvelsen af brugerens rettigheder som beskrevet i denne privatlivspolitik. Du har ret til at modstå direkte markedsføring fra os. Du kan gøre dette ved at følge afmeldingslinket i vores e-mails eller ved at kontakte os direkte.

Vi vil besvare din anmodning om indsigt i, rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger inden for en måned efter modtagelse af din anmodning, medmindre anmodningen er særlig kompleks. 

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side. Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 27-10-2023. Hvis der foretages væsentlige ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi informere dig via e-mail eller gennem en meddelelse på vores platform.

Brugeren er selv ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå denne privatlivspolitik for eventuelle ændringer. Fortsat brug af Skriv Sikkert efter ændringer i denne privatlivspolitik betragtes som accept af sådanne ændringer.

For at sikre gennemsigtighed vil vi opbevare en log over alle ændringer foretaget i denne privatlivspolitik.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på kontakt@skrivsikkert.dk. Hvis du har yderligere spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@skrivsikkert.dk.

Denne privatlivspolitik er underlagt dansk lovgivning. Eventuelle tvister skal afgøres ved de danske domstole. Denne privatlivspolitik er tilgængelig på flere sprog. I tilfælde af uoverensstemmelser er den danske version gældende.